Vijeće mladih općine Ključ

Vijeće mladih općine Ključ je osnovano 28.11.2012. godine. Osnivači Vijeća su OC Kosmos, ORC Dekameron i UM Krasuljak. Način osnivanja Vijeća definisan je Zakonom o mladima FBiH i kao takvo Vijeće je legitiman predstavnik mladih na lokalnom nivou (odnosno nivou na kom se i formira).

Vjeće mladih općine Ključ  su osnovala tri udruženja, ali prije svega nekoliko aktivista i optimista koji su vjerovali, a još uvijek vjeruju, u pozitivnu ulogu Vijeća mladih i onoga što ono zastupa .

U dosadašnjem radu Vijeće mladih općine Ključ je djelovalo u pravcu poboljšanja položaja maldih na području općine Ključ, a o našim  projektima/aktivnostima/kampanjama/inicijativama možete pogledati na odjeljku PORJEKTI.
Naši ciljevi!

– jačanje uključenja mladih u društveni život zajednice;
– saradnja između članica Vijeća mladih i organa lokalne uprave;
– promocija rada s mladima i omladinskog rada
– popularizacija i širenje svijesti o značaju rada sa mladima i pristupu mladima
– poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u općini Ključ
– organizacija konferencija, stručnih seminara, savjetovanja, predavanja i sl.
– izrada strateških dokumenata i operativnih programa iz oblasti rada sa mladima i omladinskog rada
– organiziranje javnih rasprava, izrada analiza i prijedloga za unapređenje položaja mladih
– saradnja Vijeća mladih s drugim općinskih vijećima mladih, kao i s vijećima mladih na višim nivoima

Šta radimo kako bismo ispunili naše ciljeve?

– razmjenjujemo informacije, iskustva i primjere dobre prakse među članicama,
– neformalno obrazujemo svoje članice i druge zainteresirane strane koje se bave pitanjima mladih,izrađujemo publikacije radi      ostvarivanja ciljeva Vijeća mladih,
– organiziramo konferencije, stručne seminare, savjetovanja, predavanja i sl.,
– organiziramo javne rasprave, izrađuje analize i prijedloge za unaprjeđenje položaja mladih izrađujemo i provodimo zajedničke      programe, kampanje i javne inicijative članica Vijeća mladih,
– javno zagovaramo interese i potrebe mladih,
– sudjelujemo u poboljšanju općinske politike prema mladima,
– sudjelujemo u izradi i provođenju općinske strategije prema mladima,
– doprinosimo razvoju sporta, kulture, umjetnosti, odgoja, obrazovanja, volonterstva i drugih sfera života od interesa za mlade,    a u skladu sa Zakonom,
– pružamo savjetodavnu pomoć članicama i pojedinačnim mladim ljudima,
– iniciramo projekte koji će se baviti pitanjima od posebne važnosti za mlade,
– povezujemo se s drugim vijećima mladih,
– sudjelujemo u javnim raspravama i konsultacijama organa vlasti,
– potičemo mlade ljude da sudjeluju u razvoju demokratskog društva, naročito kroz odgovorno i samostalno djelovanje, kritičko    mišljenje, kao i socijalno i solidarno ponašanje,
– potičemo mlade ljude na međusobno razumijevanje i spremnost na saradnju u društvu,
– djelujemo protiv militarističkih, nacionalističkih, rasističkih i totalitarnih stremljenja članica ili pojedinačnih mladih ljudi,
– potičemo cjelokupnu lokalnu zajednicu na primjerenu i prilagođenu ponudu aktivnosti iz oblasti rada s mladima i omladinskog    rada,
– sarađujemo s neformalnim grupama mladih, potičemo njihov razvoj, te ih uključujemo u svoje aktivnosti gdje za to postoje          mogućnosti,
– zalažemo se za ravnopravnost spolova, društvenu uključenost i jednake mogućnosti za sve mlade ljude,

Ono što praktično i veoma dobro radimo!

– selimo se iz kancelarije u kancelariju jer nemamo svoju (imamo divne članice koje nam daju svoj prostor na korštenje);
– krečimo prostorije (umijemo lijepo okrečiti);
– pravimo video klipove (imamo ih nekoliko i simpatični su);
– snimamo vjerovatno jednu od najpopularnijih emisija u USK, ako ne i u BiH (u budućnosti);
– učestvujemo u skoro svim aktivnostima lokalne zajednice (čak smo uključeni i u izradu Strategije za pse lutalice, a tu su i              druženja sa osnovcima, humanitarne akcije, ispijamo kafe po ključkim lokalima, družimo se vrlo rado i uvijek smo nasmijani);
– organizujemo FESTIVAL OMLADINSKOG AKTIVIZMA – FOA od 2015. god.;

Vijeće mladih općine Ključ u strukturama svog upravljanja ima:

– Skupštinu
– Upravni odbor
– Nadzorni odbor