Radimo na kreiranju procesa učenja usmjerenog na osposobljavanje osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti i za lični razvoj implementiramo trening kurseve u skladu sa potrebama mladih u lokalnoj zajednici.

Dakle, neformalno obrazujemo svoje članice i druge zainteresirane strane koje se bave pitanjima mladih te na taj način potičemo mlade ljude da sudjeluju u razvoju demokratskog društva, naročito kroz odgovorno i samostalno djelovanje, kritičko mišljenje, kao i socijalno i solidarno ponašanje.

Takođe, organizujemo internacionalne treninge na polju omladinske politike i aktuelnih tema poput socijalnog poduzetništva za omladinske organizacije i mlade.