Ostvarujemo suradnju sa institucijama, sportskim udruženjima i drugim udruženjima od važnosti za mlade na području općine Ključ. Na taj način odoprinosimo razvoju sporta, kulture, umjetnosti, odgoja, obrazovanja, volonterizma, aktivizma i drugih sfera života od interesa za mlade.

Kroz rad gradimo partnerstva za drugim Vijećima mladih i omladinskim udruženjima iz BiH, ali i na međunarodnom nivou.

Sarađujemo s neformalnim grupama mladih, potičemo njihov razvoj, te ih uključujemo u svoje aktivnosti gdje za to postoje mogućnosti.

U svom radu zalažemo se za ravnopravnost spolova, društvenu uključenost i jednake mogućnosti za sve mlade ljude.