Vijeće mladih i pravno postoji od 28.11.2012. godine kada smo dobili Rješenje o registraciji u Ministarstvu pravde USK.