ADRESA:     Branilaca BiH bb, 79280 Ključ, Bosna i Hercegovina

ID BROJ:     426365279009

BANKA:      5556000005551513 Nova banka AD Banja Luka

TELEFON:  +387 61 589 753

FAX:            +387 37 661 357

MAIL:           vmkljuc@gmail.com

 

 

VM Ključ

KONTAKTIRAJTE NAS

7 + 14 =