Općina Ključ je jedna od općina koje su dio projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, a koji provodi UNDP BiH. Kroz ovaj projekat Vijeće maldih općine Ključ je apliciralo na grant namijenjen nevladinim organizacijama te na taj način uspostavilo saradnju sa Mjesnom zajednicom Sanica. Obzirom da su mogućnosti apliciranja bile ograničene na zaključke sa unaprijed održanih Foruma građana u mjesnim zajednicama odlučili smo raditi sa djecom te im obezbjediti igralište koje u ovom trenutku nemaju.

U MZ Sanica ne postoji niti jedno igralište za djecu do 12 godina koje bi mogli slobodno koristiti. Čak ni u dvorištima koja pripadaju zgradama, zbog drvarnica i garaža, djeca su ostala uskraćena za svoj prostor.

Ovim projektom ćemo u saradnji sa MZ izgraditi igralište, ali i organizovati Dječiji dan kojim želimo ukazati na važnost odrastanja djece i njihovih potreba.

Realizacija projekta je počela 15.12.2016. i trajat će do 15.05.2017. godine.

Ovaj projekat je podržan od strane Švicarske i Švedske ambasade, UNDP-a te Općine Ključ!