U cilju implementacije aktivnosti na projektu “Jačanje infrastrukture i aktivnosti za djecu MZ Sanica: izgradanja dječijeg igrališta i organizacija dječijeg dana” predstavnici VM Ključ su 08.02. 2017. organizovali sastanak sa predstavnicima MZ Sanica kako bi dogovorili lokaciju i namjenu dječijeg igrališta.

 

Kroz ovaj projekat djeca u MZ Sanica će dobiti dječije igralište na lokaciji parka kod lokalne pošte te će biti organizovane edukativne i kreativne aktivnosti za djecu kroz obilježavanje Dječijeg dana.  Vijeće mladih općine Ključ ovim projektom radi na izgradnji infrastrukturnih rješenja za djecu i mlade u MZ Sanica.

Projekat se implemntira u sklopu projekata „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji predstavlja zajedničku inicijativu finansiranu sredstvima vlada Švicarske i Švedske, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko distrikta i entitetskim savezima općina/opština i gradova.