Evaluacija prvog Festivala i pozitivne kritike učesnika smo doživjeli kao motivaciju za organizacijom Festivala omladinskog aktivizma 2016, a samim tim počeli sa planiranjem nečega što bi moglo zaživjeti i u narednim godinama te na taj način promovisali omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. Ovogodišnji Festival, pored umrežavanja i aktivizma, za temu je imao ODLAZAK MLADIH IZ BIH. Smatramo ovo bitnom problematikom u našem gradu, ali i u cijeloj BiH. Naime, svakodnevno smo u situaciji da čujemo da neko od našim prijatelja, sugrađana, odlazi ili planira odlazak.

Ovim Festivalom željeli smo proširiti pozitivne priče mladih, motivisati mlade da ostanu u BiH i kreiraju svoju budućnost te im dati primjere koji se mogu implementirati bilo gdje u BiH.

Program Festivala bio  je koncipiran na način da je kombinovao više pristupa radu:

  1. Predstavljanje pojedinaca i orgnizacija (predstavljanje rada organizacija, interesa pojedinaca i mogućnosti za buduću suradnju);
  2. Razmjenu mišljenja učesnika (rad u grupama gdje su učesnici razmjenjivali stavove o problematici odlaska mladih);
  3. Predstavljanje pozitivnih priča mladih uspješnih ljudi (Gosti kampa Avdo Halilović, Boban Đurić i Dragan Bursać su predstavili svoj rad učesnicima kampa te pokušali odgovoriti na njihova pitanja vezana za aktivizam, pokretanje vlastitog biznisa, zašto ostati u BiH);
  4. Zajednički angažman tokom festivala na organizaciji FOA Motivation eventa (Event je organizovan u centru grada gdje su učesnici predstaviti svoje motivacione govore te pozvali građane Ključa da u mladima vide potencijal)
  5. Planiranje zajedničke aktivnosti kroz obilježavanje dana mladih 12.08
  6. Kreiranje video poruka

Ovogodišnji festival okupio je ukupno 48 mladih u periodu od 29-31.07.2016. , a festival je podržan od strane Fondacije SCHULER HELFEN LEBEN BiH!