Zadnji dan školske 2016/2017 godine djeca u Sanici su provela družeći se sa aktivistima Vijeća mladih Ključ. Naime, 09.06. organizovan je prvi Dječiji dan u MZ Sanica, a kojim je Vijeće mladih ujedno obilježilo i kraj još jednog uspješno realiziranog projekta.

Naime, u proteklom periodu Vijeće mladih općine Ključ provodilo je projekat pod nazivom Jačanje infrastrukture i aktivnosti za djecu u Mjesnoj zajednici Sanica: Izgradnja dječijeg igrališta i organizacija Dječijeg dana.

 

Projekat je za cilj imao izgradnju dječijeg igrališta te organizaciju Dječijeg dana. U junu mjesecu sve aktivnosti su privedene kraju te je park u Sanici dobio novo igralište na kome djeca mogu provoditi slobodno vrijeme.

Organizovan je Dječiji dan, druženje sa djecom, roditeljima, prosvjetnim radnicima, ali i mještanima Sanice gdje nas je posjetilo više od 80 djece koja su kroz nekoliko sati druženja sa aktivistima Vijeća mladih  imala priliku da slikaju, boje lica, igraju se i druže.

 

Ovo igralište pokazuje koliko malo je potrebno da bi se život jedne mjesne zajednice promjenio, upotpunio novim sadržajem i zadovoljio potrebe građana.

Izgradnja ovog igrališta je sufinansirana od strane Vlade Švedske i Vlade Švicarske kroz zajednički projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Projekat je podržala i sufinansirala i općine Ključ koja učestvuje u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

 

Vijeće mladih općine Ključ poziva sve mališane iz Sanice da koriste novo igrališta, ali i da ga čuvaju kako bi se što duže mogli igrati i družiti na ovom prostoru!