Prva aktivnost Vijeća mladih, iako još uvijek nismo dobili Rješenje o registraciji, bilo je obilježavanje Internacionalnog dana Mladih 12.08.

Cilj aktivnosti bio je upoznati građane, a posebno mlade sa činjenicom da je osnovana krovna organizacija mladih na području općine Ključ, predstavljanje institucionalnog dijaloga mladih i vlasti te informisanje mladih o Zakonu o mladima FBiH.