Zagovaramo promjene

U cilju ostvarivanja interesa mladih u svom radu implementiramo kampanje javnog zagovaranja, inicijative te provodimo zajedničke programe sa ostalim članicama Vijeća.

Nastavi čitati