Saradnja

Ostvarujemo suradnju sa institucijama, sportskim udruženjima i drugim udruženjima od važnosti za mlade na području općine Ključ. Na taj način odoprinosimo razvoju sporta, kulture, umjetnosti, odgoja, obrazovanja, volonterizma, aktivizma i drugih sfera života od interesa za mlade.

Nastavi čitati