Šta radimo?

Zagovaramo promjene

U cilju ostvarivanja interesa mladih u svom radu implementiramo kampanje javnog zagovaranja, inicijative te provodimo zajedničke programe sa ostalim članicama Vijeća.

Trening

Radimo na kreiranju procesa učenja usmjerenog na osposobljavanje osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti i za lični razvoj implementiramo trening kurseve u skladu sa potrebama mladih u lokalnoj zajednici.

Promocija i informisanje

Promovišemo pozitivne priče mladih ljudi, razmjenjujemo informacije i iskustva među mladima, ali i članicama. Kroz aktivnosti Festivala omladinskog aktivizma potičemo mlade ljude na međusobno razumijevanje i spremnost na saradnju u društvu.

Saradnja

Ostvarujemo suradnju sa institucijama, sportskim udruženjima i drugim udruženjima od važnosti za mlade na području općine Ključ. Na taj način odoprinosimo razvoju sporta, kulture, umjetnosti, odgoja, obrazovanja, volonterizma, aktivizma i drugih sfera života od interesa za mlade.